bootstrap table

PROJEKT

Mobirise

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA OBSAHUJE:

1. ŠTÚDIA

Kompozičné usporiadanie priestoru a predbežné rozvrhnutie jednotlivých plôch a prvkov na ploche.

Pri štúdii sa môže počítať:
s terénnymi úpravami, s umiestnením skaliek, oporných a suchých múrikov, s vytvorením oddychových plôch s posedením, vodných prvkov, výsadbových plôch, úžitkových a trávnatých plôch a s použitím rôznych prvkov drobnej architektúry ako sú lavičky, pergoly, treláže, ...

OBSAHOM ŠTÚDIE je:
· návrh - situácia
                          · sprievodná správa                        

ŠTÚDIA S DVOMI NÁVRHMI: pôdorys s popisom + pohľady:

Počet návrhov závisí od variability riešeného územia.

Mobirise

2. REALIZAČNÝ PROJEKT

Výsledný návrh je spracovaný zväčša na základe štúdie sadovníckych úprav.

Slúži ako podklad pre realizáciu úprav, či už záhradnou firmou alebo svojpomocne.

OBSAHOM REALIZAČNÉHO PROJEKTU je:

grafická časť
· návrh-situácia s presným rozmiestnením
jednotlivých riešených prvkov
· vytyčovací plán navrhovaných prvkov
· výsadbový plán
· detaily stavebných prvkov - rezy, pohľady

textová časť
· technická správa s výpisom navrhovaných prvkov a materiálov, výpis rastlín, manuál starostlivosti o záhradu
· položkovým rozpočtom na realizáciu

REALIZAČNÝ PROJEKT: návrh, vytyčovací a výsadbový plán

© Copyright 2018 GREENERY s.r.o. - Všetky práva vyhradené