how to create a website for free

© Copyright 2018 GREENERY s.r.o. - Všetky práva vyhradené 

SÚKROMNÉ ZÁHRADY

Mobirise


VOJKA NAD DUNAJOM
súkromná záhrada

Rozsah:
rekonštrukcia záhrady           pri jazere - návrh, realizácia

Plocha: 1215 m ²,                       z toho nové výsadby 120 m ²

Lokalita: Vojka nad Dunajom

Dátum realizácie: 06/2015

__________________________________________________________________

MobiriseSVÄTÝ JUR
súkromná záhrada

Rozsah:
návrh, realizácia - výsadieb, trávnika,
dubových vyvýšených záhonov, lavičiek,

Plocha: 980 m 2
Lokalita: Svätý Jur
Dátum realizácie: 05-07/2015

___________________________________________________________________

Mobirise


NITRIANSKE HRNČIAROVCE
súkromná záhrada

Rozsah:
terasovitá záhrada - návrh, realizácia

Plocha: 370 m2

Lokalita: Nitrianske Hrnčiarovce
Dátum realizácie: 05/2015

___________________________________________________________________

Mobirise


STUPAVA
súkromná záhrada

Rozsah:
pobytový exteriér- návrh realizácia

Plocha: 165 m2
z toho zeleň 123 m2

Lokalita: Stupava

Dátum realizácie: 06/2016

___________________________________________________________________

Mobirise

PÁROVSKÉ HÁJE
súkromná záhrada

Rozsah:
-návrh realizácia
 V 1. etape bola upravená oddychová časť s bazénom.
V 2. etape bola realizovaná predná časť pozemku, ktorá je navrhnutá ako úžitková časť záhrady s ovocnými stromami.

Lokalita: Párovské Háje

ODDYCHOVÁ ČASŤ:
Plocha: 235 m2
Dátum realizácie: 09/2013

ÚŽITKOVÁ ČASŤ:
Plocha: 540 m2
Dátum realizácie: 09/2014

VYVÝŠENÉ ZÁHONY ÚŽITKOVEJ ČASTI
realizácia -jar-jeseň

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

___________________________________________________________________

Mobirise


REVIŠSTKÉ PODZÁMČIE
súkromná záhrada

Rozsah:
prírodná záhrada s množstvom ovocných drevín - návrh, realizácia

Plocha: zeleň - 1350 m2

Lokalita:
Revištské Podzámčie

Dátum realizácie: 04-06/2016

___________________________________________________________________

Mobirise


ČIFÁRE
súkromná záhrada

Rozsah: návrh, realizácia

Plocha: 615 m2
Lokalita: Čifáre
Dátum realizácie: predzáhradka 03/2013,
ostatná časť záhrady 07/2014

___________________________________________________________________

Mobirise


NITRA, ČERMÁŇ

súkromná záhrada

Rozsah:
návrh, záhrada realizovaná postupne
v spolupráci s majiteľmi

Plocha: 315 m2

Lokalita: Nitra - Čermáň

Dátum realizácie: 11/2011

© Copyright 2018 GREENERY s.r.o. - Všetky práva vyhradené